مطالب عاشقانه

حیرت دیدار سامان سفر داریم ما

حیرت دیدار سامان سفر داریم ما

, , ۱۱ دیدگاه

حیرت دیدار سامان سفر داریم ما دامن آیینه امشب برکمر داریم ما تا سراغ‌گوهر دل در نظر داریم ما روزوشب گرداب‌وش درخودسفر داریم‌ما خندهٔ ماچون گل از چاک‌گریبان‌است‌و بس نسخه‌ای از دفتر صنع سحر داریم…

خواندن نوشته →

اعتراف

اعتراف

, , ۸ دیدگاه

تا نهان سازم از تو بار دگر راز این خاطر پریشان را می کشم بر نگاه ناز آلود نرم و سنگین حجاب مژگان را دل گرفتار خواهشی جانسوز از خدا راه چاره می جویم پارساوار…

خواندن نوشته →